Ako si uvedomovať a zbaviť sa problémov

Poďme sa prejsť cestou našich myšlienok. Prečo sa snažia predkladať ti predpovede o tom, čo a ako sa stane alebo má stať? Samozrejme môžu za to zabudované programy z detstva a minulosti. Ale minulosť už nie je a preto ti nepomôže vracať sa k nej. Nemôžeš zmeniť to, čo sa už stalo. Budúcnosť ešte len bude a vytváraš ju teraz.

Tak prečo do nej prenášať minulosť? Prečo si vykresľovať desivé scenáre, ktoré sa pravdepodobne nestanú? No naopak stanú sa, keď na to budeš stále a urputne myslieť. Pravdou sa stáva to, čomu veríš. Teraz, táto chvíľa je dôležitá. Teraz píšem tento článok a neriešim, či bude dobrý. Píšem ho a užívam si to, pretože ma to baví.

Teším sa, že ti môžem predať svoje poznanie, ktoré mám overené aj v praxi.

Pozri sa okolo seba a uvedom si všetko, čo teraz v tejto chvíli vidíš, cítiš i počuješ. Daj si čas na to, aby si to precítila a mala z toho radosť. Preži vďačnosť za všetko, čo máš. Za všetkých ľudí, ktorí ti priniesli radosť, poznanie, lásku, ale i za tých, ktorí sa k tebe nesprávali pekne. Prečo? Aj to je poznanie, ktorým musíš prejsť. Bez poznania nevieš reagovať.

Naučila si sa, že aj takto to na svete chodí. Ten človek je zranený a preto ťa zraňuje. Inak sa nevie zbaviť vlastnej bolesti. Máš možnosť prejaviť  lásku a odpustiť mu. Nie je to dobré iba pre neho. Je to dobré hlavne pre teba, pretože sa očistíš a dovolíš láske, aby v tebe prúdila, a tým vyžarovala aj k iným ľuďom. Uzdravila teba aj ostatných.

Fotka od značky: Andrea Piacquadio

Prestaň hľadať šťastie tam, kde nie je. Kde teda je? Pozrime sa najskôr, kde nie je. Nie je v obchodoch, vo veciach, v ľuďoch ani okolnostiach.

Nie je v obchodoch. Prečo nie? To je ti asi jasné. Iba si to pripomeňme. Určite občas zažívaš pocit, kedy si veľmi chceš niečo kúpiť. Cítiš vo vnútri prázdno, ktoré si možno v tej chvíli neuvedomuješ. Toto uvedomenie potláča tvoje Ego, ktoré ti vnucuje myšlienku, ´ak si niečo kúpiš, bude ti lepšie a budeš šťastná´.

Budeš šťastná? Naozaj? Šťastie asi nie je o 5 minútach dobrého pocitu z niečoho nového. Je to náplasť na ranu, ktorá sa nikdy nezahojí týmto spôsobom.

Kým nie si šťastná s tým, čo máš, nemôžeš byť naozaj šťastná.

Nie je vo veciach. Ak máš špeciálny vzťah k nejakej veci, ktorá ťa „robí“ šťastnou, tak nerobí. Je to o tom, že s touto vecou máš spojenú peknú spomienku, kedy si sa cítila šťastná. Ak sa s touto vecou niečo stane, poškodí sa alebo stratí, neprinesie ti to nešťastie. Tá spomienka na šťastnú chvíľu ti zostane bez ohľadu na to, či držíš alebo nedržíš v ruke niečo, čo ti ju pripomína.

Nie je v ľuďoch. Žiaden človek ťa nemôže urobiť šťastnou. Šťastie nezávisí od nikoho iného, než od teba. Opakuj si to denne. Nie je v ľudských možnostiach urobiť ťa šťastnou, kým to sama nepripustíš. Ty si svoje šťastie. Je v tebe. Nehľadaj ho mimo seba. Nikdy ho tam nenájdeš.

Nie je v okolnostiach. Často si my ľudia spájame šťastie aj s okolnosťami, ktoré v nás šťastie vyvolávajú. Aj tu platí, že svadobný deň podľa vlastných predstáv nie je šťastie. Ak sa niečo pokazí, nie je to nešťastie. Je to okolnosť, ktorá je buď príjemná alebo nepríjemná. Nič viac. Treba si ju užiť. Ak nie je príjemná treba ju brať takú aká je s vedomím, že pominie.

Šťastie máš v sebe. Nehľadaj ho nikde inde.

Takto sa myšlienky s nami hrajú. Spájajú sa s pocitmi a my sme tieto kombinácie spojení pomenovali ako šťastie alebo nešťastie. Takto sa uložia ako program do podvedomia, tam čakajú na podnet, ktorý ich prebudí a potom ťa začnú riadiť. Podľa toho reaguješ na situácie a ľudí. Tu je pôvod toho, čo potrebuješ zmeniť. Ako? Uvedomením.

Uvedomovať si danú skutočnosť a skôr ako si niečo, či niekoho spojíš so šťastím, či nešťastím vyhodnotiť o čom to je. Vôbec sa však nezaťažuj tým ako to máš vyhodnotiť. Uvedomenie to zariadi za teba. Je to zázrak, ktorý ťa vracia do prítomnosti bez minulosti a budúcnosti. Vtedy sa ukotvíš vo svojom strede a postupom času sa naučíš zotrvať tam.

Už ťa žiadna situácia ani človek nevyhodí z koľají. Zachováš pokoj a budeš vedieť vyriešiť čokoľvek, pretože to prijmeš také aké to je. Nebudeš tomu dávať pomenovania ani žiadnu váhu. Týmto spôsobom nebudeš mať potrebu veľa vecí riešiť, pretože sa vyriešia samé tým, že im to dovolíš bez tvojho zásahu.

Čo je uvedomenie?

Nič zložité. Stačí, že si uvedomíš. Uvediem príklad: Je krásny slnečný deň a ty kráčaš po chodníku. Uvedomíš si, že svieti slnko. Hreje. Je ti to príjemné. Uvedomíš si svoje kroky. Ako sa dvíha najskôr jedna noha, potom druhá, ako našľapuješ na pätu a celé chodidlo, prenesieš váhu na jednu nohu a dvíhaš druhú, zohneš koleno, vystrieš koleno, dotkneš sa pätou zeme, potom celým chodidlom…

Jednoduché. V momente, keď si uvedomíš čokoľvek, pohyb, vôňu, zvuky, pocit, seba a vnímaš to, si prítomná. Ak si uvedomíš v akejkoľvek situácii prítomnosť svojho ega, prestane na teba pôsobiť. Ego žije v minulosti a v budúcnosti. V prítomnosti nie je. Preto ťa nemôže ovládať svojimi zavádzajúcimi myšlienkami. Uvedomenie a ego nemôžu existovať spolu.

Fotka od značky: PublicDomainPictures–14

Pomôcka k uvedomeniu

Nič a nikto ma nemôže urobiť šťastnou či nešťastnou, kým to nedovolím. To, čo sa práve deje je niečo, čo iba je. Je na mojom rozhodnutí ako a či to prijmem. Rozhodla som sa prijať danú situáciu (človeka) takú, aká je. Nechám všetko plynúť a všetko bude ako má byť pre moje najvyššie dobro i dobro všetkých ostatných.

Nemusíš to recitovať ani si to pamätať doslova. Iba si to uvedom pri okolnostiach, ktoré ťa nahnevajú, vzbudia v tebe zlosť, prílišnú radosť alebo nešťastie. I pri šťastných chvíľach si to uvedom, aby si sa nenaviazala na niečo, či niekoho čoho sa nebudeš vedieť vzdať, ak príde ten čas. Nič nie je večné. Všetko sa mení.

Celý vesmír je o zmenách a vývoji. Ty si toho súčasťou, preto neber zmeny ako niečo zlé. Všetko má svoj zmysel aj vtedy, ak to tebe zmysel nedáva. Vesmírne zákony sú také. Sú o harmónii a tú vždy zachovajú. Ak je na strane zla viac ako na strane dobra začne sa diať mnoho vecí, aby sa všetko dostalo späť do rovnováhy.

Mnohokrát to však pre nás vyzerá ako pohroma. Nemaj obavy. Všetko je tak, ako má byť a vždy bude. Nemusíš s tým súhlasiť. Vtedy však v tebe nastáva odpor, ktorý bráni prijatiu. Upusti od negatívnych pocitov a nauč sa prijať veci a ľudí akí sú. Tvoj život začne byť krajší a jednoduchší.

Ako upustiť od pocitov

  • Uvedomiť si a priznať pocit, emóciu
  • Prijať čo cítim k nejakej situácii, človeku
  • Pochopiť tie pocity
  • Nemeniť pocity
  • Neodporovať pocitom
  • Nepodliehať emocionalite
  • Dovoliť pocitom vyvstať – nepotláčať ich a neventilovať navonok
  • Nechať pocity, aby tu boli až sami pominú
  • Presunúť pozornosť inam

Trochu vysvetlenia pre lepšie pochopenie

Upustiť od pocitu, teda prestať na ňom lipnúť znamená uvedomiť si pocit (emóciu), nechať ho vyvstať, byť s ním, dovoliť mu, aby prebiehal a neriadiť to. Nerobiť nič a už vôbec ho nepotláčať, či ventilovať „plieskaním sa o zem“. Nechať ho tu, byť čím je a pozorovať. Uvedomovať si, čo to s tebou robí.

Dôležitý krok je dovoliť si mať ten pocit, bez odporu k nemu, bez vybíjania navonok, bez strachu z neho, neodsudzovať ho ani nemoralizovať o ňom. Upustiť od posudzovania a uvedomiť si, že je to iba pocit. Byť s tým pocitom a vzdať sa akejkoľvek snahy akýmkoľvek spôsobom ho meniť.

Upustiť od chcenia odporovať tomuto pocitu. Odpor mu totiž dodáva  odolnosť. Pocit, ktorý neodmietaš, stráca energiu a zaniká. (technika Upúšťania od lipnutia z knihy D.R.Hawkinsa „Neuľpievať – cesta odovzdania)

Kniha „Neuľpievať – cesta odovzdania“, ktorú napísal D.R.Hawkins je úžasným dielom. Nič ti nevnucuje. Naopak nenásilne ťa vedie k pochopeniu, že lipneš na pocitoch, ktoré ti neprospievajú, ale prinášajú ti trápenie a množstvo chorôb. Upúšťaním od negatívnych pocitov sa postupne zbavuješ aj chorôb, ktoré sú s nimi spojené.

Ako príklad uvediem hnev. Ak sa vo svojom živote držíme hnevu a nevôle, objavuje sa depresia, ktorá je vlastne hnevom proti samej sebe. Ak hnev chronicky potláčame hlbšie do podvedomia začne sa objavovať  v podobe psychosomatických chorôb ako je migréna, hypertenzia, či artritída.

Potláčanie hnevu je zlou voľbou. No jeho vonkajší prejav tiež nie je cesta. Máme však skvelú Hawkinsovu techniku upúšťania od pocitov, ktoré odoberá emócii energiu, až pocit zanikne a s ním aj pôvod chorôb, ktoré spôsobuje.

Ak máš záujem vedieť o tejto metóde viac, v skupine Zem Slobody beží v podobe príspevkov toto dielo. Máš tak jedinečnú možnosť postupne sa oboznámiť s technikou, ktorá je jedinečnou medzi všetkými, ktoré som mala možnosť spoznať.

Vieš prečo? Je trvalá. Zbavuje ťa pôvodu problému. Je jednoduchá. Chce to však tvoju vôľu upúšťať deň čo deň od pocitov, na ktorých lipneš. A podľa toho, čo som už skúsila, môžem potvrdiť, že to funguje. Faktom však zostáva, že niektoré pocity sú tak hlboké, že nejde zbaviť sa ich zo dňa na deň. Chce to tvoje odhodlanie vydržať.

Žijeme v dobe, kedy všetci hľadáme riešenie v podobe instantného prášku kávy, ktorý sa po zaliati vriacou vodou zmení na chutnú kávu, ktorá nám spríjemní deň. No pri zmene myslenia žiadna instantná káva nebude.

Fotka od značky: Engin Akyurt

Túto šálku kávy si vychutnáš až vtedy, keď vypestuješ kávu, upražíš správnym spôsobom, ručne zomelieš, zaleješ vodou správnej teploty, necháš chvíľu lúhovať a potom si užiješ jej nádhernú vôňu, teplo šálky v dlaniach a skvelú horkú chuť, ktorá sa zmení na príjemný pocit plný pohody. Toto je tvoja šálka kávy, ktorá naozaj stojí za to.

Ak ti niekto sľubuje zmenu v tvojom živote po dvojdňovom tréningu, asi budeš sklamaná. Ja ti nesľubujem nič. No viem, že upúšťaním od pocitov sa dostaneš k tomu, čo naozaj potrebuješ. Táto metóda začína na teba pôsobiť a fungovať už pri čítaní.

Prínosy tejto techniky z rôznych úrovní

Fyzická

Rozpustenie potlačených emócií má pozitívny dopad na zdravie. Znižuje prebytok energie v nervovom systéme organizmu a odblokováva energetický systém. Keď človek neustále upúšťa od lipnutia, fyzické a psychosomatické ťažkosti sa zmenšujú a obvykle sa úplne rozplynú. Zastavujú sa tým chorobné procesy prebiehajúce v tele a nastáva návrat k optimálnemu fungovaniu.

 Oblasť chovania

Postupne sa zmenšuje úzkosť a negatívne emócie ubúdajú, objavuje sa stále menšia potreba unikať pomocou drog, alkoholu, zábav a nadmerného spánku. Súčasne dochádza k rastu vitality, energie, k prežívaniu prítomnosti

 Medziľudské vzťahy

Upúšťaním od lipnutia na negatívnych pocitoch postupne narastajú pocity kladné a to rýchlo prináša zlepšenie vo všetkých vzťahoch. Zvyšuje sa schopnosť mať rád. Konflikty s ostatnými postupne ubúdajú a zlepšuje sa tak aj pracovná výkonnosť. Odstraňovanie negatívnych blokov umožňuje plniť odborné ciele omnoho ľahšie a ubúda aj sabotovanie seba samého, založené na pocitoch viny. Stále menšia a menšia je závislosť na intelektualizme, vzrastá intuícia. Objavujú sa  tvorivé a duševné schopnosti, ktoré boli v ľuďoch zablokované potlačenými negatívnymi emóciami.

Veľmi dôležité je postupné ubúdanie závislosti, záhuby všetkých medziľudských vzťahov. Závislosť je základom mnohých bolestí a utrpenia. Ako konečné vyústenie zahŕňa aj násilnosti a samovraždy. Ako ubúda závislosť, ubúda aj agresivita a nepriateľské chovanie. Negatívne emócie sú nahradzované prijímaním a láskou k ostatným.

Vedomie/Uvedomovanie si/Spiritualita

Upúšťanie od negatívnych emócií má za následok vzrastajúcu spokojnosť, pohodu, mier a šťastie. Uvedomovanie vzrastá, prehlbuje sa skúsenosť a prežívanie skutočného vnútorného Ja. K dosiahnutiu vnútorného pokoja je odovzdávanie jedným z najúčinnejších prostriedkov.

Pokoj a vyrovnanosť dosiahne každý, kto sa po celý deň ticho odovzdáva. Je príjemné pozorovať i zažívať postupné rozpúšťanie negativity a jej nahradzovanie pozitívnym cítením.

Nič nie je také ťažké ako sa ti zdá, kým to neskúsiš. Je množstvo pocitov, ktoré počas dňa zažívaš. Menia tvoju náladu a menia aj tvoje myšlienky, ktoré potom vytvárajú tvoju realitu. Tvoju pravdu, ktorej veríš. Vytvor si pravdu, ktorá hovorí, že tvoj život je plný lásky a nič nie je nemožné. Pretože nič nie je nemožné, kým si to nezačneš myslieť.

Si skvelá a celá. Tak tomu ver. A ži svoj krásny život.

Zuzana zo Zeme Slobody

Mojim poslaním je prekonávať strach. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť Zem Slobody, kde sa strach mení na pokoj v duši. Môj príbeh si prečítajte tu>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov